Trang chủ » Tác giả: Thích Khám Phá (trang 3)

Viết bởi: Thích Khám Phá

Kinh nghiệm du lịch bụi Đà Lạt rất chi tiết

“Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi, Nghe hơi giá len vào hồn người chiều xuân mây êm trôi Thông reo bên suối vắng, lời dìu dặt như tiếng tơ, Xuân đi trong mắt biếc lòng dạt dào nên ý...